Iz Umanotere obveščajo, da je bila 14. novembra objavljena nova lestvica indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2023, ki ponuja pregled nad naslavljanjem podnebne krize v 59. državah in v EU kot celoti z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov.

Pri pripravi letošnjega indeksa je pri ocenjevanju nacionalnih politik je ponovno sodelovala tudi Umanotera, ki sporoča, da je Slovenija na lestvici indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2022 pristala na 41. mestu (od 60-ih). To je sicer napredek v primerjavi z lanskim 50. mestom, a vendar še vedno jasno kaže na neambicioznost trenutnih politik v času nujno potrebnega podnebnega ukrepanja, kar nas uvršča med manj uspešne države v boju s podnebnimi spremembami.

Več informacij in povezavo na poročilo najdete na umanotera.org.