Ministrstvo za zdravje je objavilo javni poziv k predlaganju kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območjih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Območna enota Maribor in Območna enota Nova Gorica.

Kandidate lahko predlagajo:

  • nevladne organizacije ali društva, ki delujejo na področju zdravstva ali varstva potrošnikov,
  • območni sveti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
  • občinski sveti občin.

Besedilo javnega poziva najdete na spletni strani Ministrstvo za zdravje. Rok za prijavo je 20. 12. 2022.