V okviru projekta Our Food. Our Future (OFOF) (Focus) in raziskovalnega projekta o prehranjevalnih navadah v času antropocena na Centru za socialno psihologijo (CSP) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani sta Focus in CSP v letu 2021 in 2022 združila moči za boljše razumevanje etične potrošnje in delovanja v povezavi s podnebnimi spremembami.

Zasnovali in izvedli so kvalitativno raziskavo Mladi fleksitarijanci v Sloveniji (Andreja Vezovnik in Tanja Kamin, 2021) in kvantitativno raziskavo Prehranjevalne navade mladih v Sloveniji (Kamin idr., 2022).

Informacije o izsledkih raziskav najdete na spletni strani društva Focus.