Evropska komisija je 23. marca objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2023. V okviru tokratnega razpisa je na voljo skoraj 3,4 milijarde evrov.

Komisija bo 7. in 9. decembra izvedla dva informativna dneva, in sicer za ukrep 2 - Krepitev zmogljivosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter za ukrep 2 -Krepitev zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja. Omogočen bo spletni prenos, prijave niso potrebne.