Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo predlog modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetji, ki je namenjen merjenju družbenih učinkov, ki jih socialna podjetja ustvarijo s svojim delovanjem, hkrati pa omogoča tudi načrtovanje poslovanja socialnih podjetji, razmislek o družbenih problemih, ki jih naslavljajo in pregledu uspešnosti aktivnosti, ki jih izvajajo.

Socialna podjetja vabijo k uporabi modela ter posredovanju poročil, odzivov, predlogov in uporabniških izkušenj. Posredovana poročila in predlogi bodo ministrstvu služili kot osnova za analizo ter pripravo končnega modela in uredbe. 

Dokument in več informacij najdete na gov.si.