Na Fakulteti za socialno delo bo 23. marca 2023 potekal seminar »Strokovno svetovanje paru s partnerskim konfliktom visoke stopnje«.

Teme seminarja:

  • Kontekstualni dejavniki in partnerski odnos (partnerski odnos v postmoderni; patriarhat in partnerski odnos; pari, ki živijo kontekstih, kjer so številni in kompleksni stresi in izzivi; kulturno senzibilno socialno delo s pari)
  • Tipologija partnerskih konfliktov (razlike med pari z nizko, srednje visoko in visoko stopnjo konflikta)
  • Teorije o agresiji v partnerskem odnosu (feministična, diadno-odnosna oz. sistemska in psihopatološka perspektiva)
  • Intimno-partnersko nasilje kot kontraindikacija za izvajanje partnerskega svetovanja
  • Vpliv travmatskih izkušenj na visokokonfliktno dinamiko v partnerskem odnosu
  • Konfliktni cikli v partnerskem odnosu (napad-napad, napad-umik, umik-umik) in kako z njimi delati (po teoriji in metodah v čustva usmerjene terapije za pare)
  • Kako delati z neprijetnimi čustvi jeze, besa, prizadetosti, žalosti, ki se pri partnerjih porajajo v pisarni svetovalca/svetovalke
  • Teorija (travmatskega) stresa – ključno znanje za ravnanje v strokovnem svetovanju parom s konfliktom visoke stopnje
  • Metode svetovalnega dela s pari s konfliktom visoke stopnje (metode, ki izhajajo iz v čustva usmerjenega svetovalno-terapevtskega pristopa)

Več informacij, program in prijavnico najdete na spletni strani FSD. Kotizacija.