Skladno s Strategijo Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za obdobje 2020-2024, je Agencija pripravila nov predlog Pravilnika Slovenskega filmskega centra o financiranju projektov in programov za razvoj filmske in avdiovizualne kulture, ki jih financira Agencija.

Predlog najdete na film-center.si. Agencija sprejema pisne predloge in odzive do vključno ponedeljka, 13. 2. 2023.