Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Inštitut RS za socialno varstvo, Dom na Krasu, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Društvo SVIZCI - Uporabniško društvo za duševno zdravje, v sodelovanju z evropsko mrežo ENTER Mental Health Network, organizirajo mednarodno konferenco »Dezinstitucionalizacija ..., ta beseda!«: dosežki in protislovja skupnostne oskrbe v evropski perspektivi.

Konferenca, ki bo 1. junija 2023 v Lipici, bo festival dosežkov, izmenjave najboljših praks, izsledkov raziskav in izkušenj z izobraževanjem, hkrati pa tudi prostor za kritičen premislek in ideje, kako premagati protislovja razvoja skupnostne oskrbe.

Vabilo k oddaji prispevkov najdete na spletni strani FSD.