Ministrstvo za zdravje poziva nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic in občine, kjer imajo zavodi sedež, da predlagajo kandidate za predstavnika uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država.

Išče se predstavnike v enaintridesetih javnih zavodih. Besedilo poziva in prijavni obrazec najdete na tej povezavi. Rok za prijavo je podaljšan do 16. februarja 2023.