Ministrstvo za zdravje je objavilo ponovitev javnega poziva za izbiro kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Kandidate lahko predlagajo:

  • nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic in
  • samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima javni zdravstveni zavod sedež.

Besedilo poziva in prijavni obrazec najdete na tej povezavi. Rok za prijavo se izteče 26. 3. 2023.