Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost, s katero bo naslovila tudi cilje evropskega načrta za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda – REPowerEU.

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost vabi zainteresirane javnosti, da do vključno 30. marca 2023 na gp.ursoo@gov.si posredujete pripombe, predloge ali dopolnitve izhodiščnega predloga novega poglavja REPowerEU. Pri pošiljanju se sklicujte na številko 546-10/2023.