Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijo družbo (NVO-VID) je organizirala hibridno delavnico »Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako bi moralo prispevati k razvoju nevladnega sektorja?«. Cilj delavnice je bil preveriti sprejemljivost in izvedljivost idejnega koncepta Digitalnega središča nevladnih organizacij ter ga nadgraditi v dialogu z vsebinskimi mrežami NVO, regionalnimi stičišči NVO in pristojnimi vladnimi resorji za nevladne organizacije in digitalno preobrazbo.

V uvodnem delu delavnice je potekala predstavitev koncepta Digitalnega središča NVO. Sledila so moderirana omizja, na katerih so udeleženci delavnice naslovili naslednje vidike digitalnega središča: potrebe NVO na področju digitalne preobrazbe, aktivnosti, financiranje, organizacijska oblika in prostori digitalnega središča. V drugem delu delavnice so bili predstavljeni rezultati po posameznih omizjih. Na koncu je sledila še plenarna razprava o zaključkih delavnice in nadaljnjih korakih vzpostavitve Digitalnega središča NVO.

Celotno poročilo delavnice je objavljeno na informacijska-druzba.org.