Mreža za podeželje vse nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabi, da predlagate nacionalne kandidate za evropski natečaj ARIA (Agriculture & Rural Inspiration Awards) 2023.

Nagrada ARIA 2023 se osredotoča na projekte dobre prakse, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Letošnje razpisane kategorije natečaja so:

  • Pametno in konkurenčno kmetijstvo
  • Varstvo okolja
  • Družbeno-ekonomska struktura podeželskih območij
  • Spretnosti zainteresiranih deležnikov na podeželju 

Natečaj že peto leto zapored organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo skupne kmetijske politike in nacionalnimi mrežami za podeželje.

Neformalne predloge zbirajo do 15. 6. 2023, rok za pošiljanje izpolnjenih prijavnih obrazcev pa je 3. 7. 2023.

Besedilo poziva in prijavni obrazec najdete na spletni strani Mreže za podeželje.