Center Spirala vabi k prijavam na izobraževalni dogodek 'Vključujoče izobraževanje za osebe z omejenimi možnostmi', ki bo potekal 29. junija 2023 od 9.30 do 14.00 v Hiši Evropske Unije, Dunajska cesta 20 Ljubljana.

Vsebina dogodka, ki se je razvijala v mednarodnem timu evropskega razvojnega projekta IEDA – vključevanja oseb z oviranostmi v neformalno izobraževanje odraslih, osvetljuje teme, ki umeščajo ciljno skupino oseb z omejenimi možnostmi v kontekstu neformalnega izobraževanja odraslih:

  • Izhodišča obravnavane teme
  • Dogajanja v sodobni družbi, ki krepijo potrebo po vključujoči obliki izobraževanja
  • Prilagoditve osebam z ovirami pri vstopanju v neformalno izobraževanje odraslih
  • Podporne in nove tehnologije za izobraževanje v luči različnega tolmačenja vključujočega izobraževanja

Dogodek je namenjen strokovnim delavcem, sodelavcem in prostovoljcem s področja izobraževanja odraslih, socialnega varstva, nevladnih organizacij in drugih področij dela z osebami s posebnimi potrebami, invalidnostmi, oviranostmi ali jih ta tema zanima. 

Več informacij ter prijavnico najdete na centerspirala.org. Rok za prijavo je do 22. junija 2023.

Udeležba je brezplačna.