Free Walk Foundation je objavila Globalni indeks suženjstva 2023, v katerem so analizirali obsežnost prisilnega dela, služenja zaradi zadolženosti, prisilnih porok, suženjstva in suženjstvu podobnih praks ter trgovine z ljudmi v 160 državah po svetu.

Glede na podatke Globalne indeksa suženjstva je bilo v letu 2021 na svetu zasužnjenih 50 milijonov ljudi, kar je 10 milijonov več kot leta 2016. Države z najvišjim odstotkom zasužnjenih prebivalcev so Severna Koreja, Eritreja in Mavretanija, več sodobnega suženjstva, kot so domnevali, je tudi v zahodnih državah.

Do poročila lahko dostopate na tej povezavi