Pedagoški inštitut organizira posvet "Pasti digitalizacije v vzgoji in izobraževanju", ki bo potekal v sredo, 7. junija, ob 11.00 uri v konferenčni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, Ljubljana), mogoče pa mu bo slediti tudi preko spleta.

Na posvetu bodo s krajšimi prispevki nastopili (v naveden vrstnem redu):

  • dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta in moderator posveta: Delo z zasloni in metakognitivna regulacija branja in učenja;
  • Matjaž Mihelčič, predsednik European Council of Optometry and Optics: Vpliv prekomerne rabe ekranov na vid in oči;
  • Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., direktorica Svetovalnega Centra za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana: Duševno zdravje otrok in pretirana raba zaslonov;
  • Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut: Primum non nocere;
  • prof. dr. Damijan Štefanc, Odd. za pedagogiko in andragogiko UL FF: Vplivi digitalizacije na strokovno avtonomijo in delo učiteljev;
  • dr. Miha Kovač, Odd. za bibliotekarstvo UL FF: Kdo odloča: trg, kapital ali pedagoška stroka?

Več informacij o dogodku najdete na tej povezavi.