Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je objavila razpis za prosto delovno mesto »vodja računovodstva (m/ž)«. Zaposlitev za polni delovni čas za obdobje dvanajstih mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, zaželen nastop dela 1. 7. 2023 oz. najkasneje 1. 8. 2023.

Opis delovnega mesta:

  • načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v računovodstvu;
  • zagotavljanje informacijske dejavnosti (računovodsko informiranje na podlagi knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov, stroškov in odhodkov);
  • izdelava finančnega načrta in letnega poročila o poslovanju in zagotavljanju internih in eksternih poročil iz delovnega področja ZDSSS;
  • vodenje posebnih evidence o porabi namenskih javnih in drugih sredstev prejetih za delovanje Zveze, za izvajanje posebnih socialnih programov in naložbe po virih in stroškovnih mesti;
  • načrtovanje finančne likvidnosti;
  • sodelovanje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij in članicami Zveze;
  • priprava strokovnih podlag z delovnega področja za poslovne odločitve;
  • zagotavljanje, urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije.

Več informacij o delovnem mestu ter o pogojih in načinu prijave najdete na njihovi spletni strani. Prijave sprejemajo do vključno 24. 6. 2023.