Odbor Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje je 7. septembra s 24 glasovi za, 3 proti in 4 vzdržanimi glasovi sprejel dopolnjen predlog akta o svobodi medijev, po katerem bi morale države članice zagotavljati pluralnost medijev ter ščititi njihovo neodvisnost pred različnimi interesi.

Več informacij o sprejetih dopolnitvah najdete na portalu iusinfo.si, ki je vir informacije, ter na spletni strani Evropskega parlamenta.