Ministrstvo za pravosodje vabi k posredovanju komentarjev na Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ.

Poročilo o oceni direktive o pravicah žrtev kaznivih dejanj je Evropska komisija sprejela 28. junija 2022. Ocena kaže, da Direktiva na splošno prinaša pričakovane koristi in pozitivno vpliva na pravice žrtev, vendar je bilo ugotovljeno, da so določene težave še vedno prisotne. Tako je bilo identificirano 5 ključnih področjih, ki jih bi bilo potrebno dodatno nasloviti:

  • Vidik boljše informiranosti žrtev,
  • Ranljive žrtve niso vedno deležne pravočasne ocene ogroženosti,
  • Ranljive žrtve imajo pomanjkljivo specialistično podporo,
  • Sodelovanje žrtev v kazenskem postopu je pogosto težavno zaradi pomanjkanja pravne podpore oz. svetovanja,
  • Oviran je dostop žrtev do odškodnine, kar lahko vodi v sekundarno viktimizacijo.

Zato so ključni cilji predloga za revizijo direktive usmerjeni v:

  • Izboljšanje dostopa žrtev do informacij,
  • Boljšo usklajenost zaščitnih ukrepov s potrebami žrtev, da se zagotovi varnost ranljivih žrtev,
  • Boljši dostop žrtev do specialistične podpore,
  • Učinkovitejše sodelovanje žrtev v kazenskih postopkih ter
  • Lažji dostop do odškodnine, katere plačilo se naloži storilcu kaznivega dejanja, v vseh primerih, vključno z nacionalnimi in čezmejnimi primeri.

Predlog je dostopen tukaj (word). MP prosi, da morebitne odzive posredujete do 10. oktobra na elektronski naslov gp.mp@gov.si in Jana.Lovsin@gov.si.