Inštitut za ekonomska raziskovanja vabi na nacionalni dogodek »Kaj prinaša aktualna evropska finančna perspektiva projektom kulturne dediščine?,« ki bo potekal 29. 11. 2023 v Ljubljani.

Dogodek bo vsebinsko pokrival predstavitve evropskih programov v delih, ki neposredno naslavljajo tematiko kulturne dediščine:

 • Ustvarjalna Evropa in Obzorje Evropa – krovna evropska programa za kulturno dediščino.
 • URBACT, EUI, ESPON – priložnosti med regionalnega sodelovanja.
 • Transnacionalni in čezmejni Interreg programi.
 • Kulturna dediščina kot inovativni dejavnik trajnostnega turizma v programu NextGenerationEU in evropski kohezijski politiki.

Kot so zapisali v vabilu, so vsebine relevantne za projektne vodje, sodelavce v projektnih pisarnah, strokovnjake s področja kulturne dediščine in trajnostnega kulturnega turizma, ki delujejo v:

 • raziskovalnih in razvojnih institucijah,
 • univerzah z raziskovalnimi enotami,
 • lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organih in zavodih,
 • drugih javnih in nevladnih organizacijah, pristojnih za kulturne, turistične, okoljske in prostorske tematike,
 • regionalnih in sektorskih agencijah,
 • institucijah inovativnega in podjetniškega podpornega okolja,
 • združenjih lokalnih javnih organov.

Več informacij, program in prijavnico najdete na ier.si. Prijave sprejemajo najkasneje do 24. 11. 2023 do 12.00 ure.