Evropska agencija za informiranje in svetovanje mladim ERYICA je objavila anketo YouthInfoQuest, s katero želi zbrati podatke o potrebah in pričakovanjih mladih v Evropi na področju informiranja.

Kot članica mreže ERYICA si tudi mreža L’MIT želi pridobiti podatke o potrebah mladih na področju informiranja, zato vas vabijo k izpolnjevanju. Več informacij in povezavo na anketo najdete na lmit.org.