V torek, 28. 11., ob 11. uri Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) in Digitalno središče nevladnih organizacij organizirata novinarsko konferenco "Nastavimo ogledalo resornim ukrepom na področju digitalne vključenosti!", ki je namenjena tako medijem kot tudi zainteresirani javnosti.

Namen novinarske konference je nasloviti javni poziv Vladi Republike Slovenije, da zagotovi bistveno boljše načrtovanje, izvajanje ter spremljanje učinkov javnih politik in ukrepov na področju digitalne vključenosti prebivalstva. S pozivom tudi opozarjajo Ministrstvo za digitalno preobrazbo na položaj države Slovenije na indeksu izvršne zmogljivosti javnih politik, ki se nahaja pod povprečjem Evropske unije zaradi neučinkovitega strateškega načrtovanja in nizkega sodelovanja različnih strokovnih javnosti pri odločitvah vlade.

Podrobnejše informacije o vsebini in poteku dogodka so dostopne na tej povezavi (.pdf). Neposredni video prenos dogodka bo potekal tukaj.