OPRO, zavod za aplikativne študije vabi k udeležbi na pogovoru Starostna revščina v Sloveniji: Odgovornost posameznika ali družbeni problem?, ki bo potekal v četrtek,  7. decembra, ob 18:00 v Knjižnici Otona Župančiča.

Na pogovoru bodo z dr. Vesno Leskošek (FSD UL), dr. Majdo Černič Istenič (ZRC SAZU) in dr. Barbaro Lužar (Slovenska filantropija) razpravljali o neoliberalnih socialnih politikah in strukturnih vzrokih revščine v starosti. Prav tako bodo obravnavali vprašanji, zakaj je stopnja tveganja revščine višja med ženskami in kako, da se med starimi moškimi povečuje.

Vabilo na okroglo mizo najdete na opro.si.