Odbor ZN proti mučenju je letos obravnaval četrto periodično poročilo Slovenije. V luči tega so na PIC in Mirovnem inštitutu predložili senčno poročilo, v katerem so se osredotočili na položaj tujcev, prosilcev za azil in položaj izbrisanih v Sloveniji.

Odbor je nato 22. novembra Sloveniji podal zaključna priporočila. Nevladne organizacije so v izjavi podrobneje predstavile nekatera priporočila s področij: - brezdržavljanskosti, - azila in načela nevračanja (Odbor se je opredelil tudi do 10.a in 10.b člena Zakona o tujcih), - zaščite otrok in družin; - izbrisanih; - Romov; - spolnega nasilja in nasilja vezanega na spol.

Preberete jih lahko na pic.si.