Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo posredovalo Zakon o uporabi jezika gluhoslepih, v katerem sta drugim določena pravica oseb z gluhoslepoto do informiranja v njim prilagojenih načinih sporazumevanja ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača.

Komentarje in predloge lahko podate do 3.maja 2024 prek portala e-demokracija.