Pravilnik o računovodstvu oziroma Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju je na podlagi 4. in 52. člena Zakona o računovodstvu  obvezen pravilnik za vse zavode in ustanove.

Pravilnik ureja naloge in organizacijo računovodstva (npr. kdo je odgovoren za sestavo in pošiljanje letnih poročil in davčnih obračunov, kdo za vodenje poslovnih knjig, kdo za obračune honorarjev...), pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb, vrste, sestav, hrambo in hranjenje knjigovodskih listin. Pravilnik omogoča opravljanja določenih računovodskih nalog s pomočjo zunanjega računovodstva in osnovno ureditev blagajniškega poslovanja.

 

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.