Dokumentacija zajema sledeče dokumente, potrebne za zamenjavo direktorja zasebnega zavoda pred potekom mandatne dobe, za katero je bil imenovan, ter z njegovim soglasjem:

  • sklep pristojnega organa o razrešitvi sedanjega direktorja in o imenovanju novega direktorja
  • soglasje ustanovitelja k spremembi direktorja
  • soglasje sedanjega direktorja k razrešitvi
  • soglasje novega direktorja k imenovanju
  • zahteva za vpis v sodni register (izpolnjeni obrazci SPR)


Sklep o razrešitvi in imenovanju direktorja lahko sprejmejo ustanovitelji ali svet zavoda, kar je odvisno od notranje ureditve pristojnosti zavoda.

Dokumentacija ni primerna za zavode, ki imajo več kot tri ustanovitelje. Dokumentacija tudi ni primerna za zavode, ki imajo ustanovitelje, ki so pravne osebe. Dokumentacija ni primerna  v primeru, ko se sedanji direktor z razrešitvijo ne strinja. Dokumentacija prav tako ni primerna, če sedanji ali novi direktor ni slovenski državljan.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.