Dokumentacija zajema sledeče dokumente, potrebne za ustanovitev in registracijo zavoda:

 • akt (oziroma v primeru več ustanoviteljev pogodba) o ustanovitvi zavoda,
 • sklep o imenovanju prvega zastopnika/direktorja zavoda,
 • soglasje osebe, ki bo imenovana za direktorja,
 • predlog zavoda za določitev glavne dejavnosti zavoda,
 • soglasje lastnika oziroma lastnikov prostora, kjer bo imel zavod poslovni naslov,
 • vloga za ustanovitev zavoda.

Dokumentacija omogoča ustanovitev zavoda, katerega namen, cilje in dejavnosti določite sami.

Akt oziroma pogodba o ustanovitvi predvideva naslednje organe zavoda:

 • svet zavoda,
 • direktor zavoda,
 • strokovni svet,
 • strokovni vodja (če se tako odločite).

Dokumentacija ni primerna, če bi želeli:

 • da je ustanovitelj oziroma eden od ustanoviteljev pravna oseba,
 • da je ustanovitelj, ki je fizična oseba, tujec ali oseba, ki nima prebivališča v Sloveniji.
Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.