Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO in namestnika v Medresorsko delovno skupino za sistemsko nastanitev in obravnavo mladoletnikov brez spremstva. Za predstavnico je imenovana Marina Uzelac, za namestnico pa Adriana Aralica.

Do roka, navedenega v pozivu, je prispelo šest prijavnic za sodelovanje in tri kandidature. Nevladne organizacije so predlagale kandidatke: 

  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC je predlagal Adriano Aralica
  • Mirovni inštitut- Inštitut za sodobne družbene in politične študije je predlagal Majo Ladić
  • Slovenska filantropija - združenje za promocijo prostovoljstva je predlagalo Marino Uzelac


Dne 14. 11. 2017 je bilo med kandidatkami doseženo soglasje, da se za predstavnico imenuje Marino Uzelac, za namestnico pa Adriano Aralica. Ker je prišlo do imenovanja predstavnice NVO in namestnice s soglasjem, se predstavitev kandidatov in volitve niso izvedle.