Začel se je postopek izbora enega predstavnika NVO in njegovega namestnika v Medresorsko delovno skupino za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva. Rok za prijavo je petek, 10.11. 2017, do 16. ure.

Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika in enega namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Medresorsko delovno skupino za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, v katerem je Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) naložila, da do 31. 12. 2018 vzpostavi sistemsko obliko nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva kot ločene enote za celovito obravnavo glede na starost. UOIM bo z namenom vzpostavitve te sistemske rešitve imenoval medresorsko delovno skupino, v katero bo imenovan tudi predstavnik nevladnih organizacij.

Za predstavnika in njegovega namestnika se iščeta osebi, ki imata znanja in izkušnje s področja nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva.


V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes - to pomeni, da so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob tem pozivu.

Glede na rok imenovanja, ki ga je postavil naročnik, so nekateri roki glede na določbe Poslovnika skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

6. 11. 2017 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
10. 11. 2017 do 16:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
13. 11. 2017 ob 14:00 - seja komisije za pregled prijav
13. 11. 2017 - izdaja pozivov za dopolnitev prijav in objava seznama kandidatov in upravičencev
16. 11. 2017 do 12:00 - rok za dopolnitev prijav
16. 11. 2017 - objava dopolnjenega seznama kandidatov in upravičencev
17. 11. 2017 ob 15.00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
17. 11. 2017 - začetek volitev (pogojno)
21. 11. 2017 - zaključek volitev (pogojno)
22. 11. 2017 ob 15:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije in javna predstavitev potekajo v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si


Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 10. 11. 2017 do 16. ure.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.