Počnete krasne stvari in prepričani ste, da bi s primerno predstavitvijo pomen vašega dela razumeli tudi drugi in vas finančno podprli? Samo najti jih je treba, se opogumiti in jih na ustrezen način nagovoriti? Mi vemo kako.

Na CNVOS iščemo zanimive fundraising akcije, ki jih bomo omogočili celovito podporo pri razvoju fundraising in komunikacijskega načrta.

Za dolgoročno stabilno delovanje organizacije je namreč razpršenost virov financiranja ključnega pomena. Ker si na CNVOS želimo, da bi več organizacij sredstva pridobivalo tudi prek donacij (s strani posameznikov in/ali podjetij) smo se odločili, da bomo (vsaj) trem organizacijam ponudili celovito podporo in pomoč pri razvijanju in pripravi komunikacijskega in fundrasing načrta.

Kaj lahko od nas pričakujete?

  • Pomoč pri oblikovanju akcije, pripravi ključnih sporočil, pozivov k akciji (doniranju), oblikovanju zgodbe
  • Pomoč pri identifikaciji in nagovoru podjetij
  • Pomoč pri pripravi komunikacijskega načrta
  • Povezovanje s potencialnimi partnerji in podporniki
  • Mentorstvo in podporo pri izvedbi

Česa ne pričakovati?

  • Da bomo financirali akcijo
  • Da bomo plačali oglaševanje, materiale, dogodke
  • Da bomo vse naredili namesto vas.

Prijavite se lahko še do 12. maja 2024.

Če je akcija zbiranja sredstev že v vašem načrtu in si želite, da vam pri tem pomagamo, izpolnite prijavnico.

_____________________

Izvedbo natečaja sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2023 - 2027.