Začel se je postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom. Rok za prijavo je 23. 10. 2018.

 

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM S PODROČIJ VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE IN UREJANJA PROSTORA

 

Razpisujemo postopek izbora 10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

 

CNVOS je s strani ministra za okolje in prostor prejel poziv k imenovanju 10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom, pri čemer bosta dva predstavnika stalna člana sveta, in sicer:

 • en predstavnik NVO s področja pravno-sistemskih vprašanj okolja, narave in prostora,
 • en predstavnik NVO s področja podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;

osem predstavnikov z različnih vsebinskih področij pa se bo udeleževalo sestankov ministra po potrebi glede na teme oz. vprašanja, ki se bodo obravnavala na posameznem sestanku, in sicer:

 • en predstavnik NVO s področja varstva okolja,
 • en predstavnik NVO s področja podnebnih sprememb,
 • en predstavnik NVO s področja krožnega gospodarstva,
 • en predstavnik NVO s področja biotske raznovrstnosti,
 • en predstavnik NVO s področja zavarovanih območij,
 • en predstavnik NVO s področja urejanja prostora,
 • en predstavnik NVO s področja graditve,
 • en predstavnik NVO s področja stanovanj.
 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na posameznem področju, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnico za sodelovanje najdete na dnu tega dopisa.

 

DODANO 30. 10. 2018: Zaradi velikega števila prejetih prijav z obsežno dokumentacijo so se izvirni roki za izvedbo postopka podaljšali. 
 
Spremenjen rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:
 

8. 10. 2018 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
23. 10. 2018 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
24. 10. 2018 ob 15:00 – seja komisije za pregled prijav
6. 11. 2018 – rok za dopolnitev prijav
7. 11. 2018 – objava seznama upravičencev in kandidatov
16. 11. 2018 ob 9:30 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
16. 11. 2018 - začetek volitev (pogojno)
20. 11. 2018 - zaključek volitev (pogojno)
21. 11. 2018 ob 14:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno). 

 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja, na katerem se kandidata predlaga.

 

V kolikor nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot upravičenec na več področjih, se prijavi z enim obrazcem, na katerem označi več področij, na katerih deluje. Nevladna organizacija mora izkazati, da deluje na tem področju oz. področjih.

 

V kolikor nevladna organizacija deluje na več področjih in želi tudi predlagati več kandidatov za različna področja, se prav tako prijavi z enim obrazcem, na katerem odda več predlogov za kandidate. Vsakega kandidata se lahko v tem postopku predlaga za predstavnika le na enem področju.

 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijave pošljite:

 • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 • po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
 • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si.
 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 23. 10. 2018 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije s področja okolja, narave in prostora, da sodelujete v postopku izbora.

 

Sklep o začetku postopka  Poziv nevladnim organizacijam  Prijava za upravičence in kandidate