Začel se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 10. januar 2019.

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM S PODROČJA KULTURE

 

Razpisujemo postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo.  

 

CNVOS je s strani Ministrstva za kulturo prejel poziv k imenovanju 5 predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi, in sicer za obdobje mandata ministra za kulturo. Naloga delovne skupine bo slediti uresničevanju ukrepov iz koalicijske pogodbe za področje nevladnega sektorja (glej predvsem točko 3. 20).  

 

Kandidati za predstavnika NVO morajo izkazovati:

  • poznavanje delovanja nevladnih organizacij v kulturi
  • poznavanje področij kulture in umetnosti (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitektura in oblikovanje, intermedijske umetnosti, področja knjige, kulturne dediščine, ljubiteljske kulturne dejavnosti in avdiovizualne kulture).
 

Pri izbiri predstavnikov se sledi tudi cilju zagotavljanja regijske pokritosti, ki pomeni, da v skupino ne morejo biti imenovani več kot trije predstavniki iz iste statistične regije. Pri izbiri predstavniku se zasleduje tudi spolna uravnoteženost predstavnikov, kar pomeni, da morajo biti člani skupine obeh spolov.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture in ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnico za sodelovanje izpolnite na dnu tega dopisa.

 

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

18. 12. 2018 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
10. 1. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
11. 1. 2019 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
15. 1. 2019 – rok za dopolnitev prijav
16. 1. 2019 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
21. 1. 2019 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
21. 1. 2019 - začetek volitev (pogojno)
24. 1. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
25. 1. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).
 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki se bo prijavila za sodelovanje v postopku, mora v prijavi obvezno izkazati svoje delovanje na področju kulture.  Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference glede poznavanja delovanja NVO v kulturi in s področij kulture. Kandidati, ki bodo izbrani, bodo morali posredovati tudi svoj življenjepis.

 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si
 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 10. 1. 2019 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije s področja kulture, da sodelujete v postopku izbora.

 

Sklep o začetku postopka  Poziv nevladnim organizacijam  Prijava za upravičence in kandidate