Začel se je postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. Rok za prijavo je 22. januar 2019.

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM

 

Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.   

 

CNVOS je s strani Ministrstva za notranje zadeve o prejel poziv k imenovanju predstavnika in namestnika predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju migracij, v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. Naloga medresorske delovne skupine bo pripraviti strategijo na področju migracij, ki bo opredelila cilje, usmeritve in ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v Republiki Sloveniji. Predlog strategije mora skupina pripraviti do konca junija 2019. Po sprejetju strategije bo medresorska delovna skupina spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti s področja migracij ter o tem vsake tri mesece poročala Vladi. Naloga medresorske delovne skupine bo tudi redno spremljanje stanja na področju migracij ter koordiniranje operativnih aktivnosti in predlaganje potrebnih ukrepov v situacijah povečanega obsega migracij.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju migracij in ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju migracij in bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

7. 1. 2019 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
22. 1. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
23. 1. 2019 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
28. 1. 2019 – rok za dopolnitev prijav
29. 1. 2019 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
30. 1. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
31. 1. 2019 - začetek volitev (pogojno)
4. 2. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
5. 2. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).
 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja migracij.

 

Prijavnico za sodelovanje najdete na dnu tega dopisa. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 22. 1. 2019 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujete na področju migracij, da sodelujete v postopku izbora.

 

Sklep o začetku postopka  Poziv nevladnim organizacijam  Prijava za upravičence in kandidate