V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami pri Ministrstvu za kulturo je prispelo 60 prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 24 kandidatur. Štiri prijave so bile nepopolne ali so jih predložile neupravičene osebe, ena prijava pa je bila prepozna.

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnikov NVO v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami pri Ministrstvu za kulturo predlagale naslednje kandidate (za predstavitev kliknite na ime):

 • Rado Carlo Poggi (predlagatelj Društvo RAUM AU)

 • Jurij Dobrila (predlagatelj Društvo oblikovalcev Slovenije)

 • Dragana Kršić (predlagatelj Založba /*cf. in drugi)

 • Dijana Lukić (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije)

 • Uroš Veber (predlagatelj Zavod Projekt Atol)

 • Miha Kosovel (predlagatelj Društvo humanistov Goriške)

 • Tom Costo (predlagatelj Kulturno umetniško društvo Epik teater)

 • Tone Urbas (predlagatelj Zveza slovenskih godb)

 • Tomaž Zaniuk (predlagatelj Društvo Asociacija)

 • Orlando Uršič (predlagatelj Zavod za založniško in kulturno dejavnost Litera)

 • Borut Ambrožič (predlagatelj Kulturni center Maribor in drugi)

 • Inga Remeta (predlagatelj Društvo gledališče Glej)

 • Kristina Dešman (predlagatelj Društvo arhitektov Ljubljana)

 • Andreja Čeligoj (predlagatelj Zasebni neprofitni zavod Suri izobraževanje, umetnost, kultura in vzgoja)

 • Tina Smrekar (predlagatelj Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev)

 • Tomaž Simetinger (predlagatelj Zveza kulturnih društev Slovenije)

 • Nenad Firšt (predlagatelj Društvo slovenskih skladateljev in drugi)

 • Nika Bezeljak (predlagatelj Kulturno umetniško društvo Moment)

 • Sonja Golc (predlagatelj Društvo za oživitev gradu Borl)

 • Tanja Hladnik (predlagatelj Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana)

 • Miha Horvat (predlagatelj Ustanova fundacija Sonda)

 • Teja Reba (predlagatelj Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk)

 • Barbara Viki Šubic (predlagatelj Center arhitekture Slovenije)

 • Janez Leban (predlagatelj Zveza MINK Tolmin)

 

Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 21. 1. 2019, ob 10. uri, v sejni sobi CNVOS na Povšetovi 37, Ljubljana.

 

Seznam vseh upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

 • SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana
 • Plesni teater Ljubljana
 • Društvo RAUM AU
 • KUD Svoboda Črnuče
 • Društvo oblikovalcev Slovenije
 • Zveza kulturnih društev Ljubljana
 • Založba /*cf.
 • Založba Sophia - zavod za založniško dejavnost
 • Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Zavod Exodos Ljubljana
 • Kulturno umetniško društvo Pihalni orkester Litostroj
 • Društvo za teoretsko psihoanalizo
 • Založba Studia humanitatis
 • Društvo Kvali
 • Kulturno društvo BeJazzy
 • Zavod Projekt Atol
 • Društvo humanistov Goriške
 • Društvo ŠKUC
 • Kulturno umetniško društvo Epik teater
 • Zveza slovenskih godb
 • Društvo Asociacija
 • Mladinski center Dravinjske doline
 • Zavod za založniško in kulturno dejavnost Litera
 • Društvo za kulturotvornost sodobno glasbene umetnosti nova glasba
 • Kulturni center Maribor
 • Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc
 • Zavod Pekarna Magdalenske mreže Maribor
 • Založba Krtina
 • Zveza kulturnih društev Maribor
 • Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor
 • Koroški mladinski kulturni center Kompleks
 • KD Center plesa
 • Društvo Gledališče Glej
 • KD Mešani pevski zbor Vevče
 • Društvo arhitektov Ljubljana
 • Ustanova fundacija BiT Planota
 • Zasebni neprofitni zavod Suri izobraževanje, umetnost, kultura in vzgoja
 • Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev
 • Hrvatsko kulturno društvo Maribor
 • Alma Mater Europaea - Akademija za ples
 • Zavod Kinoatelje
 • RAZVOJ Maribor
 • Zveza kulturnih društev Slovenije
 • Zveza Glasbene mladine Slovenije
 • Kulturno umetniško društvo Moment
 • Društvo slovenskih skladateljev
 • Društvo za oživitev gradu Borl
 • Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana
 • Ustanova fundacija Sonda
 • Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk
 • LokalPatriot
 • Zavod Carnica
 • Društvo Slovensko-avstrijsko prijateljstvo Maribor
 • Foto klub Maribor
 • Kulturno društvo Mariborska literarna družba
 • Center arhitekture Slovenije
 • Pevsko društvo LEK
 • Društvo za razvoj filmske kulture
 • Zveza MINK Tolmin
 • Fundacija Brumen