Upravno sodišče je izdalo odločitev v sporih med nevladniki in Ministrstvom za kulturo, v katerih nevladniki s pomočjo CNVOS dokazujejo,  da je bilo ravnanje ministrstva na  programskem razpisu 2017 nezakonito, da bi morale strokovne komisije delovati bolj transparentno in svoje odločitve tudi obrazložiti.

Ministrstvo za kulturo je v letu 2017 izvedlo javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju 2018-2021, na katerem je več nevladnikom zavrnilo sofinanciranje njihovih programov brez ustrezne obrazložitve. Enemu od njih, ki se z odločitvijo ni strinjal, smo v CNVOS pomagali takšno odločitev ministrstva izpodbijati tudi na Upravnem sodišču.

Postopek se je zdaj zaključil in sodišče je pritrdilo stališčem, ki ga ves čas zagovarjamo tudi v CNVOS, to je,  da morajo biti odločitve na javnih razpisih transparentne in predvsem ustrezno obrazložene. Prijavitelju je treba jasno obrazložiti, zakaj ni bil izbran za sofinanciranje oziroma zakaj pri posameznem merilu ni dobil najvišjega možnega števila točk. O nujnosti obrazloženih odločitev na javnih razpisih smo v CNVOS že večkrat opozarjali, prav ministrstvom pa tovrstne zahteve pojasnili tudi v posebnem priročniku o javnih razpisih za ministrstva.

Tokratna odločitev Upravnega sodišča sledi že obstoječi sodni praksi na tem področju, in sicer sodišče ugotavlja, da ne zadošča, če ministrstvo v svoji odločbi o sofinanciranju navede zgolj, da dejavnosti ne bo sofinanciralo, »ker je projekt prejel zgolj __ točk, kar izhaja iz mnenja strokovne komisije«. Nadalje je sodišče ugotovilo tudi, da Ministrstvo za kulturo oziroma njegove strokovne komisije »niso podale konkretnih razlogov in okoliščin za svojo oceno oziroma za dodeljeno število točk po posameznem kriteriju«. 

Takšne neobrazložene odločitve niso zakonite, saj ni mogoče preveriti, zakaj je nekdo javna sredstva dobil, nekdo drug pa ne.  Pomenijo tudi kršitev ustavne pravice do pritožbe (saj je ta onemogočena, če prijavitelj sploh ne pozna razlogov za odločitev) ter odpirajo vprašanje, po kakšnem ključu se javna sredstva v komisijah sploh delijo.

Ministrstvo za kulturo bo tako moralo vloge ponovno presoditi in tokrat jasno in obrazloženo podati svojo oceno, upoštevajoč merila javnega razpisa, ki  jih je navsezadnje samo določilo. Šele takšna vsebinska odločitev bo prijaviteljem dala jasno in pregledno informacijo, kako strokovna komisija ocenjuje njihov program, in zakaj konkretno meni, da je program nekega drugega prijavitelja, ki je javna sredstva dobil, boljši od njihovega.

Kljub vsem opozorilom se praksa ministrstev očitno še ne izboljšuje. Zato pozivamo tudi vse ostale nevladnike, ki so bili na javnih razpisih neuspešni in niso prejeli jasnega in konkretnega opisa, zakaj niso bili izbrani (npr. v čem je bila pomanjkljivost njihove prijave, da pri določenem kriteriju ni dobila najvišjega možnega števila točk), da uporabijo pravna sredstva, ki so jim na voljo. Pri tem vam seveda lahko pomagamo tudi v CNVOS.

 

Priloga: Sodba Upravnega sodišča I U 251/2018