V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Skupino za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi je prišlo šest prijav upravičenih nevladnih organizacij in šest kandidatur. Štiri prijave so bile zavržene, saj predlagatelji niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v postopku.

V postopku izbora se izbira pet predstavnikov nevladnih organizacij, in sicer dva predstavnika organizacij s področja ohranjanja narave in trije predstavniki s področij, ki jih pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med katerimi mora biti imenovan vsaj en predstavnik s področja kmetijstva in vsaj en s področja zaščite živali.

Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave, so predlagale sledeče kandidate:

predlagatelj: Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

 predlagatelj: Društvo Dinaricum

 

Ker sta bila predlagana samo dva kandidata nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, iščeta pa se ravno tako dva predstavnika, bosta oba kandidata avtomatično imenovana za predstavnika, in se javna predstavitev oziroma volitve ne bodo izvedle.

 

Za predstavnike NVO s področij, ki jih pokriva MKGP, so organizacije predlagale sledeče kandidate:

predlagatelj: Društvo za dobrobit živali AniMa

predlagatelj: Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski

predlagatelj: Društvo za zaščito živali Ljubljana

predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

 

Javna predstavitev kandidatk in kandidatov bo potekala v četrtek, 10. 10. 2019, ob 11. uri v sejni sobi CNVOS na Povšetovi 37 v Ljubljani.

 

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

Ohranjanje narave

  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave
  • Društvo Dinaricum
 

Področja, ki jih pokriva MKGP:

  • Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
  • Društvo za dobrobit živali AniMa
  • Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
  • Društvo za zaščito živali Ljubljana