Razpisujemo postopek izbora namestnice oziroma namestnika predstavnice strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije na predlog organizacij civilne družbe v Svet za socialno ekonomijo. Rok za prijavo je ponedeljek, 11. 11. 2019.

Razpisujemo postopek izbora namestnice oziroma namestnika predstavnice strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije na predlog organizacij civilne družbe v Svet za socialno ekonomijo (v nadaljevanju namestnik).

 

CNVOS je od Ministrstva je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejel poziv za izbor enega namestnika predstavnika strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije, ki ga bo Vlada na predlog organizacij civilne družbe imenovala za člana Sveta za socialno ekonomijo.

 

Svet za socialno ekonomijo je ustanovljen za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva, analiziranje potreb razvoja socialnega podjetništva, spodbujanje vključevanja občin v določanje in izvajanje politik razvoja socialnega podjetništva na lokalni in regionalni ravni, za pripravo razvojnih dokumentov ter za analiziranje, vrednotenje in spremljanje izvajanja ukrepov ter politike razvoja socialnega podjetništva vlada na predlog resornih ministrstev, pristojnih strokovnih ustanov s področja socialne ekonomije in reprezentativnih združenj.

 

Kandidat za predstavnika mora pripadati strokovni inštituciji s področja socialne ekonomije.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da organizacije civilne družbe najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse organizacije civilne družbe, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste organizacije civilne družbe, ki se bodo predhodno prijavile za sodelovanje v postopku. Prijavnico za sodelovanje najdete na dnu tega poziva.

 

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

28. 10. 2019 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
11. 11. 2019 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
15. 11. 2019 - rok za dopolnitev prijav
18. 11. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
18. 11. 2019 - objava seznama upravičencev in kandidatov
27. 11. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
27. 11. 2019 - začetek volitev (pogojno)
2. 12. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
3. 12. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Vabimo vse zainteresirane organizacije civilne družbe, da sodelujete v postopku izbora.

 

Organizacija civilne družbe, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne reference s področja socialne ekonomije. 

 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika organizacije civilne družbe in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijavo začnete izpolnjevati s klikom na gumb PRIJAVA na dnu tega sporočila. Potem ko prijavnico oddate prek spleta, jo natisnite in jo podpisano pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po elektronski pošti na: predstavniki@cnvos.si.
 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 11. 11. 2019 do polnoči.

 

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila, če je to potrebno za preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v postopku ali za zagotavljanje pravilnosti izvedbe postopka.

 

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika organizacije civilne družbe in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Po novem Poslovniku postopka izbora (sprejet 28. februarja 2019) lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

 

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka

 

Poziv organizacijam civilne družbe