Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika neprofitnih organizacij zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije za člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za predsednico ali predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 27. 11. 2019.

Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju predstavnik) neprofitnih organizacij zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije za člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (na podlagi 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK - Uradni list RS št. 69/2011-UPB2). Poziv k imenovanju predstavnika neprofitnih organizacij je na CNVOS naslovil predsednik republike.

 

Izbirna komisija bo preverila izpolnjevanje zakonskih pogojev pri prijavljenih kandidatih in kandidatkah za predsednico oziroma predsednika Komisije za preprečevanje korupcije in bo predsedniku republike posredovala seznam kandidatov, ki te pogoje izpolnjujejo in so primerni za imenovanje.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika neprofitnih organizacij izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da neprofitne organizacije zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene neprofitne organizacije s področja preprečevanja korupcije, ki so za  to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma, ki so predlagale svoje kandidate).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste neprofitne organizacije s področja preprečevanja korupcije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka so roki, ki jih določa Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

18. 11. 2019 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
27. 11. 2019 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
2. 12. 2019 - rok za dopolnitev prijav
3. 12. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
3. 12. 2019 - objava seznama upravičencev in kandidatov
6. 12. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
6. 12. 2019 - začetek volitev (pogojno)
10. 12. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
11. 12. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Vabimo vse zainteresirane neprofitne organizacije zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije, da sodelujete v postopku izbora.

 

Neprofitna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika neprofitne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

 

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika neprofitne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

 

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

 

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 27. 11. 2019 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane neprofitne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka

  

Poziv neprofitnim organizacijam zasebnega sektorja