Ob desetletnici števca kršitev Resolucije o normativni dejavnosti  vas vabimo na okroglo mizo »Boste uporabili glas ljudstva? Vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki bo potekala 26. 2. 2020 ob 10. uri v Edvardu na Igriški ulici 5. Okrogla miza bo trajala do približno 12.00 ure in se zaključila s kratko pogostitvijo.

V Sloveniji že več let na izredno perečih družbenih področjih vlada delitev mnenj glede primernih rešitev: stanovanjska politika, oblikovanje podnebnega zakona, Nacionalni energetski in podnebni načrt, privatizacija, ukinitev dopolnilnega zavarovanja in ureditev zdravstva na splošno, Zakon o dolgotrajni oskrbi …

Zakaj nam ne uspe sprejeti dobre, javno široko sprejete in koristne zakonodaje? Kako lahko vključevanje javnosti prepreči nezaupanje v državo, visoke stroške odločanja ter nasprotovanje tistih, ki se čutijo prizadete zaradi neustreznih odločitev pri pripravi načrtov, programov in politik?

Na okrogli mizi bomo skušali ugotoviti, v katerem grmu tiči zajec. Kdo bo z nami? Upamo, da pravi vi! Sicer pa tudi:

  • Rudi Medved, minister za javno upravo
  • dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo UL
  • Goran Novković, izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov
  • Jakob Počivavšek, predsednik KSS Pergam
  • Goran Forbici, direktor CNVOS

Dogodek bo moderiral Aleš Kocjan, urednik uredništva notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj na Radio Prvi.

Vključevanje javnosti v pripravo predpisov v Sloveniji med drugim ureja Resolucija o normativni dejavnosti, ki je bila sprejeta deset let nazaj. Takrat smo na CNVOS tudi zagnali števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti. Števec veselo (ali žalostno) prešteva naprej, mi pa bomo z raznolikimi gosti uperili pogled onkraj golih številk in se v sproščenem duhu pogovorili o izpolnjenih in neizpolnjenih pričakovanjih, ki smo jih ob sprejetju resolucije različni sektorji imeli v mislih.

Ob desetletnici števca se bomo vprašali, koliko smo kot družba v desetih letih dozoreli, kar se tiče vključevalnega oblikovanja politik, participativne politične kulture in zakonodaje, ki temelji na dejstvih in dokazih. Poleg premisleka o tem, kje smo danes, bomo poskrbeli tudi za izmenjavo idej o tem, kaj bi morali ukreniti, da bi se v resoluciji zastavljeni cilji v prihodnosti bolje uresničevali.

Pridružite se nam na okrogli mizi, kjer bomo pogledali v preteklost, da bo skupni pogled v prihodnost bolj jasen.

 

 

PRIJAVNICA