*
*
*
*

Več o soglasju za vpis osebnih  podatkov na skupno listo prisotnosti,  o obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno z njihovim posredovanjem financerjem okrogle mize, najdete tukaj.