Začel se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Rok za prijavo je četrtek, 5. marca 2020, do polnoči.

Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je posvetovalno telo Evropske unije, ki s strokovnimi nasveti pomaga Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu. Člani ESSO zastopajo različne interese in so razdeljeni v tri skupine: delodajalci, zaposleni in različne interesne skupine. Dosedanjim članom ESSO iz Slovenije se 20. septembra 2020 izteče mandat. Ministrstvo za zunanje zadeve je zato pozvalo CNVOS, da naj do 1. 4. 2020 imenuje novega predstavnika nevladnih organizacij, ki bo član ESSO v obdobju 2020-2025.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije,  ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

19. 2. 2020 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
5. 3. 2020 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
12. 3. 2020 - rok za dopolnitev prijav
13. 3. 2020 ob 13:00 - seja komisije za pregled prijav
13. 3. 2020 - objava seznama upravičencev in kandidatov
23. 3. 2020 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
23. 3. 2020 - začetek volitev (pogojno)
26. 3. 2020 - zaključek volitev (pogojno)
27. 3. 2020 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata v angleškem jeziku, saj se ta za izbranega kandidata posreduje tudi Evropskemu Svetu.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. marca 2020 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA

 

POZIV NVO