Na CNVOS bomo tudi v obdobju 2020–2023 pomagali organizacijam, da se sistematično lotijo izboljšanja svojega delovanja na področjih, ki so ključna za nadaljnji razvoj organizacije.

V programu organizacijskega razvoja se bodo organizacije glede na svoje potrebe lahko vključile v eno od naslednjih akademij:

 

Organizacije se bodo lahko vključile v posamezno akademijo, hkrati pa jim bo na voljo tudi individualna podpora. Namen individualne podpore bo predvsem pomoč pri doseganju dolgoročnih ciljev organizacije in pri uresničevanju poslanstva. V programu se bodo organizacije osredotočile na tista področja svojega delovanja, kjer so izboljšave nujne za nadaljnji razvoj. Lotili se bomo najbolj perečega področja v delovanju posamezne organizacije in ji svetovali pri konkretnih izboljšavah: naj bo to, kako izboljšati delovne procese, pripraviti jasne strateške načrte, ali pa kako prepoznati vaše glavne cilje, pridobiti dodatno strokovno znanje ipd. Izbrane organizacije bo CNVOS podpiral z izobraževanji, svetovanji, mentorstvi, vrstniškim učenjem ipd. Za vsako organizacijo bomo izdelali podroben načrt podpore, ki bo prilagojen potrebam in željam organizacije. Pri izvajanju programa se bomo sproti prilagajali aktualnim omejitvam zaradi pandemije COVID-19 (izvedba spletnih izobraževanj in svetovanj, mentorstvo na daljavo …).

Vse organizacije, ki bi želele sodelovati v programu, vabimo, da izpolnite prijavnico najkasneje do srede, 15. 4. 2020. Pri odgovorih na vprašanja bodite čim bolj konkretni, saj bo to podlaga za izbor. Organizacije, ki se bodo uvrstile v drugi krog, bomo pozvali k izpolnitvi posebnega vprašalnika in matrice za oceno stanja, nato pa z njimi opravili individualne razgovore.

Izbor organizacij, ki bodo deležne podpore CNVOS, bo narejen glede na spodnje kriterije:

  • Organizacija ima potencial, da naslovi potrebe, ki še niso (ustrezno) naslovljene (razvoj novih programov in storitev, razširitev obstoječih).
  • Organizacija spremlja spremembe na terenu in ustrezno prilagaja tudi svoje programe.
  • Organizacija ima visoko motivacijo za spremembe.
  • Široka podpora organizacijskem razvoju, tako med zaposlenimi kot med vodstvom.
  • Organizacija je pripravljena deliti podrobnosti o svojem delovanju z zunanjim strokovnjakom.
  • Organizacija ima stalno sestavo zaposlenih (in prostovoljcev).
  • Organizacija ima organizacijske in finančne zmogljivosti za razvoj.
  • CNVOS ima kapacitete, da lahko potrebe organizacije ustrezno nagovori.

Z izvajanjem programa bomo pričeli maja/junija 2020.

 

Prijava