*
*
*
*
*
*
*
*

Vpisane osebe podatke (ime in priimek in kontaktne podatke) bomo uporabili, da vas kontaktiramo v zvezi z vašo prijavo v  CNVOS-ov program organizacijskega razvoja (če bomo potrebovali dodatna pojasnila in da vas obvestimo o naši odločitvi).

Če prijavnice ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. zastopnik organizacije prijavi drugega delavca v organizaciji), je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov  druge osebe preko prijavnice (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter da takšno osebo tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov.