Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v svet ministra za javno upravo za razvoj tehnologije 5G v Sloveniji. Za predstavnika je bil imenovan Jure Sah.

Do roka, določenega v javnem pozivu, so prispele tri popolne prijave upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi. Nevladne organizacije so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 30. 6. 2020 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri pa ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so bile istega dne razpisane volitve. Na volitvah je višje glasov prejel Jure Sah, ki je zato bil imenovan za predstavnika NVO v svetu ministra.

 

Sklep o imenovanju