V postopku izbora predstavnika NVO v svetu ministra za javno upravo za razvoj tehnologije 5G v Sloveniji so prispele tri prijave upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi.

Nevladne organizacije so v postopku izbora predlagale kandidata (za predstavitev kliknite ime):

Predlagatelj: Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG

Na področju elektromagnetnih sevanj(EMS) sem aktiven v ZEG-u že od leta 1995.

Organizator treh mednarodnih strokovnih posvetovanj o EMS (Šmarješke Toplice, Beograd, Moravske Toplice ), glej zbornike na www.gospodarnoinodgovorno.si),
lani ZEG izdal 220.000 zloženk za vse OŠ,srednje šole o škodljivosti WI-FI v šolah, soorganizator aktivnosti v Sloveniji proti uvedbi 5G (protestni shodi v Ljubljani , to soboto ,dne 6.6.2020 se nas je zbralo 150 udeležencev v Ljubljani ), ZEG izdal leta 2010 strokovni priročnik o škodljivosti EMS /Električni smog/ v nakladi 1000 izvodov.
Kot predsednik ZEG sem v zadnjih 20 letih obiskal cca 800 krajanov ,CI , društev v 90 občinah , pomagal in strokovno svetoval o nevarnosti neionizirnih sevanj baznih antenskih postaj(BAT), visokonapetostnih daljnovodov (110,220,40 kV) , RTV oddajnikov, GSM,WI_FI ,5G... Pred 15 leti povabil tuje strokovnjake , da so opravili strokovne meritve pri mobilnih operaterjih po vsej Sloveniji. Bil koordinator 35 CI in dveh društev, da smo zahtevali - organizirali premestitev (+- 2oo m) BAT ob slovenskih železniških progah. Organiziral dva protestna shoda CI in krajanov pred MOP in MI. Deležen sem treh obravnav na sodiščih (uspešno) glede EMS. Sem glavni nosilec in pobudnik spremembe zastarele ( že 24 let) in neustavne Uredbe o EMS. Sogovornik te okoljske problematike na MOP,MZ,MI, DZ RS,DS RS in Varuhu človekovih pravic RS.
Več o moji aktivnosti (ZEG) na področju EMS je razvidno na spletni strani ZEG: www.zeg.si
Podporo za kandidaturo predstavnika NVO za 5G imam v vseh skupinah CI, ki se povezujejo v civilno združenje : za Slovenijo brez 5G oz. @ZaSlovenijobrez 5G
Na področju EMS in proti 5G sem aktiven od leta 2017 ter velik strokovni poznavalec te okoljske teme med NVO . ZEG je v javnosti in tekoči politiku stalno prisotna na področju neionizirnih in ionizirnih sevanjih. ZEG je okoljska NVO, ki ima status društva v jhavnem interesu ZVO in ima status stranskega udeleženca NVO v pripravi in sprejetju NEPN i NPVO. V pripombah na PVO NEPN smo največ pripomb namenili EMS . Zahtevali v NEPN " Previdnostno načelo."

Predlagatelj: Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

Računalniški ekspert z več kot 15 let delovnih izkušenj z tega področja. Aktiven v prostovoljskih organizacijah ki delujejo na teh področjih. Izkušnje iz vsega od povsem tehničnih vlog (programiranje) do dela z ljudmi (izobraževalne delavnice).

Reference z področja telekomunikacij: Zaposlitev v T-2 d.o.o. kot sistemski tehnik.

 •  V Društvu Duh časa: zaslužen za razvoj strojne in programske infrastrukture, na kateri temelji celotna dejavnost Računalniki za socialno ogrožene (interni in zunanji strežnik, intranet, aplikacija za beleženje dela, dostopnost GSM signala v zaklonišču), avtor protokola varnega izbrisa podatkovnih nosilcev WA-VOLF-1 (v priponki) in strokovnih člankov na https://racunalniki.duh-casa.si/author/juresah/,
 • pri akciji Očistimo Slovenijo: tehnična podpora za sistem e-pošte in spletno stran akcije,
 • v Biotehniški fakulteti: Prva slovenska spletna stran o biotehnologiji,
  pri BIA separations d.o.o.: vzdrževanje strežnikov ali drugih računalniških sistemov, neodvisno vodenje projektov z zunanjimi izvajalci, vodja IT oddelka, vloga razvijalca programske opreme pri ustvarjanju pripomočkov za racionalizacijo dela podjetja v vseh oddelkih, vključno z organizacijskim delom za odkrivanje ozkih grl in zagotavljanje programske podpore za njihovo odpravljanje.
 • v Mreži NVO-VID: sodeluje pri pripravi stališč do uvajanja 5G v Sloveniji (družbeni, ekonomski, okoljski, varnostni in zdravstveni vidiki),
 • pri T-2 d.o.o. (trenutna zaposlitev) je v neposrednem stiku s 5G tehnologijo, med drugim postavlja in vzdržuje strežnike, ki se uporabljajo za mednarodne povezave 5G med operaterji,
 • večletna praksa v znanstveno-raziskovalnem delu, poznavanje znanstvenega pristopa k delu in standardov ISO, GMP in cGMP,
 • večletne izkušnje pri znanstvenem pristopu, dokumentiranju nalog in projektov, tako raziskovalne, kot produkcijske narave,
 • podrobno tehnično poznavanje esencialnih komponent svetovnega spleta, podrobno razumevanje nivojev po OSI modelu, izdatne izkušnje pri načrtovanju, implementaciji, konfiguraciji ter vzdrževanju sistemov oziroma gradnikov na različnih nivojih OSI mrežnega modela,
 • druge povezave:
  https://si.linkedin.com/in/jure-sah-8a331233,
  https://juresah.si/,
  https://www.rtvslo.si/blog/dustwolf

 

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG
 

Javna predstavitev kandidatov bo potekala v torek, 30. 6. 2020, ob 11. uri, preko aplikacije Zoom na povezavi: https://zoom.us/j/91355261728