Vlada RS je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) sprejela sklep, s katerim se državni ukrep povračila nadomestila plače za delavce na čakanju podaljšuje do konca avgusta. Vlogo za povračilo je treba vložiti v osmih dneh od napotitve. Za povračilo nadomestila za delavce, ki so bili na čakanju že do 31. julija in jih na čakanje (ponovno) napotite s 1. avgustom, je rok za novo vlogo 9. avgust 2020.

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki je začel veljati 25. julija 2020 in določa, da se ukrep delnega povračila za nadomestila plače delavcem na čakanju podaljšuje do konca avgusta.

Za delavce, ki so bili napoteni na čakanje že v juliju

Ker je bila napotitev delavca na čakanje po ZIUPDV sprva mogoča le najdlje do 31. julija, mora delodajalec s 1. avgustom sprejeti novo odredbo o napotitvi delavca na čakanje na delo, s katerim delavca napoti na čakanje najdlje do 31. avgusta.

Postopek za pridobitev pravice do povračila sicer ostaja enak, o tem več pišemo tukaj.