Za zmanjševanje tveganja okužbe z novim koronavirusom je delo priporočljivo v čim večji meri opravljati na domu, če je to le mogoče.  Delo na domu lahko delavec opravlja že na podlagi svoje pogodbe o zaposlitvi, v primeru izjemnih okoliščin pa mu lahko delo na domu odredite brez njegovega soglasja.

Delo na domu lahko tako enostransko odredite na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih. Ta določa, da se lahko v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Delavcu lahko torej brez njegovega soglasja delo na domu odredite tudi, ko ni razglašene epidemije, a vladajo izjemne okoliščine, kot je trenutni porast števila okužb z novim koronavirusom. Delo na domu, ki je tudi eno od splošnih osnovnih priporočil Združenja za medicino dela, prometa in športa za preprečitev širjenja bolezni covid-19, lahko delavcu brez njegovega soglasja odredite le dokler trajajo takšne okoliščine.

Kako pravilno odrediti opravljanje dela na domu, si preberite tukaj.

Tudi v primeru opravljanja dela na domu zaradi preprečevanja širjenja bolezni covid-19 je delavec upravičen do celotne plače in povrnitve stroškov za prehrano med delom. Ker delavec v dnevih, ko delo opravlja doma, nima stroškov za prevoz na delo, do njih ni upravičen.

Ko odredite delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je potrebno takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Obvestilo posredujete preko elektronske pošte: prijave.irsd@gov.si. Do 31. decembra 2021 pa velja, da je potrebno to obvestilo vložiti elektronsko, preko informacijskega portala SPOT.