Od ponedeljka, 16. 11. 2020, je z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije začasno prepovedan javni prevoz potnikov na ozemlju celotne države. Dovoljen je le posebni linijski prevoz potnikov in dejavnost taksijev. Pri tem tudi velja, da se skupina sodelavcev do šest oseb lahko skupaj vozi na in z dela z osebnim vozilom. Kljub temu pa je ukrep marsikateremu delavcu onemogočil prihod na delo. Kako ravnati?

Posodobljeno: Dne 28. 11. 2020 je pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki določa možnost povračila nadomestila plače tudi zaradi odsotnosti z dela zaradi ustavitve javnega prevoza. Več o postopku povračila si preberite tukaj.

Zaradi nenadne ukinitve javnega prevoza, na katero delavec in delodajalec nimata vpliva, je lahko delavec upravičeno odsoten z dela zaradi višje sile.

Razlogi višje sile morajo biti takšni, da delavcu dejansko onemogočajo opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi. Zato ne zadošča, da se delavec zgolj na splošno sklicuje na epidemijo ali na ukinitev javnega prevoza, pač pa mora konkretno izkazati, da zaradi teh okoliščin dela ne more opravljati. Delodajalec mora presoditi, ali so individualne okoliščine delavca res takšne, da opravičujejo njegovo odsotnost z dela.

 
  • Delavec vas mora o nezmožnosti opravljanja dela obvestiti. Priporočamo, da to stori pisno. 
  • Presodite, ali gre za utemeljeno odsotnost zaradi višje sile. Po potrebi delavca pozovite, da svoje konkretne okoliščine podrobneje pojasni, saj sicer o upravičenosti ne morete odločiti.
  • Pri presojanju upravičenosti upoštevajte, ali je možno prevoz zagotoviti kako drugače (skupinski prevoz sodelavcev, poseben linijski prevoz večjega števila delavcev ali lahko delavec uporablja lastni prevoz ipd.)
  • Na podlagi pridobljene izjave delavcu potrdite njegovo odsotnost z dela (pisno, na njegov službeni elektronski naslov oziroma elektronski naslov, ki vam ga je posredoval za namen obveščanja).
 

Delavec je lahko upravičeno odsoten le, dokler trajajo okoliščine, ki odsotnost opravičujejo – v konkretnem primeru v času ustavitve javnega prometa. Svetujemo pa vam, da delavcu naložite, da vas mora o spremenjenih okoliščinah takoj obvestiti in se vrniti na delo takoj naslednji dan po koncu višje sile. To velja tudi v primeru, ko si na primer zagotovi prevoz na delo, ki je dopusten glede na veljavne prepovedi.

Trenutno veljavna interventna zakonodaja sicer ne določa posebne pravne podlage za odsotnost delavca v takšnem primeru in ne določa nadomestila ali povračila plače. Zato je treba upoštevati določitve iz Zakona o delovnih razmerjih. Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, si z delavcem tveganje delite. Breme nadomestila je namreč nižje kot v drugih primerih, in sicer znaša nadomestilo 50 % plače oziroma najmanj 70 % minimalne plače (684,41 eur bruto) (šesti odstavek 137. člena Zakona o delovnih razmerjih).