10. december 2020 je skrajni rok, ko lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje oddate vlogo za subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa. Glede na trenutno veljavno zakonodajo velja, da je izvajanje ukrepa skrajšanega delovnega časa predvideno le do 31. decembra 2020. Se pa pričakuje, da bo ta ukrep urejen tudi v okviru sedmega paketa protikoronskih ukrepov.

Posodobitev 17. 12. 2020: Vlada RS je ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa podaljšala do 30. junija 2020.

Vlogo je potrebno oddati na Portalu za delodajalce, in sicer najkasneje v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom, a ne pozneje kot 10. 12. 2020.

Ne pozabite tudi na obveznost, da morate najkasneje v 8 delovnih dneh od odreditve Zavodu RS za zaposlovanje posredovati pisno odredbo za tiste delavce, katerim ste odredili delo s skrajšanim delovnim časom. 

Vse o postopku odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom, plače delavca, višino subvencije in obveznosti NVO, si preberite tukaj.